Propozice ke stažení ve Wordu        propozice MR.doc (102,5 kB) 

 

Přihláška ke stažení ve Wordu         PŘIHLÁŠKA.doc (23,5 kB)

ZKO Podůlšany ve spolupráci s obcí Břehy pořádá pod záštitou KCHK

 

MISTROVSTVÍ ČR KNÍRAČŮ 2012

A

SPECIÁLNÍ ZÁVOD KNÍRAČŮ

 

31.8. – 2.9. 2012

 

Místo konání- obec Břehy(2km od Přelouče směrem na Lázně Bohdaneč), sportovní areál u Autokempu Buňkov v obci Břehy.

 

ROZHODČÍ  - Jánský, Ševčík, Vyčítal

FIGURANT – J. Kubec, J. Mach

ŘEDITEL AKCE – Vidrna J.

VEDOUCÍ STOP – Černohorský M.

VEDOUCÍ POSLUŠNOSTI, OBRAN -  Zeman

 

KATEGORIE

MR VE VÝKONU 

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR                         ZMP1, ZMP2, ZM

Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů         IPO1, IPO3

 

  SE ZÁPISEM ÚČASTI DO VÝKONNOSTNÍ KNÍŽKY

                        ZMP1 - KNÍRAČ MALÝ- bez ohledu na věk již složené zkoušky,

                        ZMP2  - KNÍRAČ MALÝ- min. složená zkouška ZMP1(podmínkou otevření této kategorie je účast min.  třech závodníků).

                                                                            

                        ZM   -  KNÍRAČ STŘEDNÍ – bez ohledu na věk a již složené  zkoušky

                                                                                   

                         IPO1 JUNIOR – KNÍRAČ VELKÝ – psi, kteří v roce konání akce dovrší věku  3 let s max. složenou zkouškou       IPO1.                                                                                     Pro složení zkoušky musí mít složenou zkoušku BH

                                                                                       

                          IPO3 – KNÍRAČ VELKÝ – psi se složenou zkouškou min.  IPO2,kteří musí   mít složenou zkoušku BH                           

           

 

SPECIÁLNÍ ZÁVOD   

 pro všechny psy bez ohledu na již vykonané zkoušky a velikostní ráz

 bez zápisu účasti do výkonnostní knížky (kromě splněné zkoušky)     

             FPR1                           FPR2                            FPR3         

       

POSLUŠNOST UPr1  (se složenou zkouškou max. IPO1, )                                       

OBRANA SPr1          ( se složenou zkouškou max. IPO1, )

POSLUŠNOST UPr3  ( bez ohledu na věk a již vykonané zkoušky,pro zapsání zkoušky musí být složená zkouška UPr2 + BH)                                     

 

OBRANA SPr3           (bez ohledu na věk a již vykonané zkoušky,pro zapsání zkoušky musí  být složená zkouška SPr2 + BH)

 

 Důležité upozornění :  Pro splnění a  zapsání zkoušky do výkonnostní knížky musí být splněná zkouška BH

Ve speciálním závodě  se může 1 psovod s 1 psem zúčastnit max.2 kategorií- např. FPR1 a POSLUŠNOST UPr3, FPR3 a POSLUŠNOST UPr1 apod.

 

Organizátor akce si vymezuje možnost v případě účasti velkého množství psů, po uzávěrce, po dohodě s majitelem,  psa přihlásit jen do jedné kategorie v celém rozmezí závodu MR kníračů.


 

 

Pořadí soutěží bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť, titul „ MISTR REPUBLIKY“ bude zadán při splnění min. limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu)

 

 Při rovnost bodů  v mistrovské kategorii rozhoduje 1 obrana (speciální cviky )

                                                                                    2 poslušnost

                                                                                    3 los

Při rovnosti bodů ve speciálním závodu rozhoduje  los.        

S průběžnými výsledky budou účastníci seznamováni prostřednictvím výsledkové tabule.

 

Akce je určena pouze pro psovody – členy KCHK ČR. Své členství prokáží při prezenci

předložením  členského průkazu KCHK. Zahraniční účastníci musí být členy ISPU .

Závod je ve všech kategoriích vypsán pouze pro psy s průkazem původu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Očkovací průkaz psa předloží psovod při veterinární přejímce – očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze nesmí být starší 1 roku a mladší 1 měsíce.

Háravé feny se smí akce zúčastnit, musí být psovodem včas nahlášeny. Po příjezdu do místa konání se mohou pohybovat pouze v určených prostorech. Na stopu budou  ve skupině nastupovat odděleně,  na poslušnost a obranu  nastoupí jako poslední (před nástupem jim bude umožněn trénink).

Ze soutěže jsou vyloučeny feny v 2. polovině březosti, feny kojící a dále jedinci nemocní.

ZÁKAZ ÚČASTI PSŮ  S KUPÍROVANÝMA UŠIMA!!!Kynologická akce v souladu s ustanovením Zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů. Po dobu konání akce je pořadatel povinen dodržovat podmínky Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů,prováděných podle zkušebníchřádů uznaných FCI a schváleného UKOZem dne 31. 5. 2006 pod č.j. 8476/2006-1120.

ČTEČKU PRO KONTROLU PSŮ OZNAČENÝCH POUZE ČIPEM ZAJISTÍ PRO PŘEJÍMKU POŘADATEL.

POŘADATEL nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za úhyn či ztrátu psa.

PSOVOD - odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes

                 - v průběhu akce vystupuje na vlastní nebezpečí

                 - je povinen řídit se pokyny pořadatelů a ustanoveními propozic.

- je povinen  zúčastnit se prezence a veterinární přejímky

                 - je povinen zúčastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel

Psovod u prezence a veterinární přejímky předloží následující doklady

  • průkaz člena KCHK ČR  (ISPU)
  • očkovací průkaz psa
  • průkaz původu psa
  • výkonnostní knížka
  • ústřižek složenky jako doklad o zaplacení

                                                                                  startovného                                                                                                 

Během akce je povolen vstup na cvičební plochu pouze psům , kteří prošli prezencí a veterinární kontrolou.

V průběhu soutěží nesmí na cvičební plochu vstupovat jiný pes než pes soutěžící.

Nedodržení ustanovení  propozic je důvodem k diskvalifikaci závodníka, který ustanovení porušil.

 

PROTEST lze podat pouze z formálních důvodů písemně řediteli závodu ihned po zjištění závady nejpozději do ukončení disciplíny. Je třeba složit jistinu 300 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest uznán neoprávněným.

Protest lze podat pouze  ve věcech  týkajících se porušení propozic. Protest nelze podat proti bodovému hodnocení.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

Pátek 28.8.     od 14.00 možnost tréninku

Sobota  29.8. 7.00-8.00 prezence, vet. Přejímka

                       8.30-9.00 zahájení, losování

                        9.00 zahájení posuzování

Neděle 30.8.   8.00  zahájení posuzování

                       15.00 vyhlášení výsledků

 

Program soutěže včetně časového harmonogramu bude upřesněn podle počtu přihlášených.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Veškeré změny budou včas oznámeny.

Harmonogram bude uveden  společně s údaji o soutěžících a jejich psech  v katalogu, který obdrží psovodi při prezenci, dále na informační tabuli ve sportovním areálu během průběhu akce.

 

STARTOVNÉ

MR                       ZMP1, ZVV1,IPO1    300,- Kč

                              IPO3                           500,- Kč

SPECIÁL                                                  300,- Kč za každý oddíl

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK    27.7. 2012

PŘIHLÁŠKY :                          Malinská Jana      tel. 724 074 028

                                                   Zábrdovice 11      janickamalina@seznam.cz

                                                   Křinec 289 33

                                

 

STARTOVNÉ : č.ú. 2662610237/0100                     v.s. datum narození psovoda

Přihláška bude

UBYTOVÁNÍ     AUTOKEMP BUŇKOV

                             KE HŘIŠTI 251

                             BŘEHY

535 01                  PŘELOUČ             T: 466 953 780, 774 708 951      kemp@bunkov.cz

chatky, jednoduše zařízená ubytovna, vlastní stany, karavany

VČAS SI ZAJISTĚTE UBYTOVÁNÍ.

 

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ   restaurace v areálu v autokempu

                                                 restaurace CIKÁNKA, restaurace  NA KŘIŽOVATCE   (obě

                                                 k dosažení  cca. 10 minut pěšky)

možnost nákupu cca. 10 minut od areálu v prodejně potravin v obci Břehy

 

Prosíme psovody, kteří předpokládají příjezd do Břehů již v pátek, aby nám toto laskavě sdělili na přihlášce. Děkujeme za pochopení.

PARKOVÁNÍ    umožněno přímo ve sportovním areálu .

 

 

 

 

 

 

 

POPIS CESTY A MAPKA:

 

 

Od Prahy: v Přelouči odbočit u Benziny (malá červená pumpa)  z hlavní silnice na Hradec Králové,dále rovně ,přes dlouhý nadjezd a most přes Labe, dále po hlavní rovně, asi po 1km přijedete do obce Břehy,jeďte stále rovně po hlavní. Hřiště uvidíte po pravé straně u hlavní silnice asi uprostřed obce.

 

Od Pardubic: v Přelouči stále rovně,na první světelné křižovatce doprava, přes dlouhý nadjezd ,most přes Labe,  dále po hlavní rovně, asi po 1km přijedete do obce Břehy,jeďte stále rovně po hlavní.Hřiště uvidíte po pravé straně u hlavní silnice asi uprostřed obce.
 

Od Hradce Králové: Z Hradce směr Bohdaneč. V Bohdanči na kruhovém objezdu rovně (druhý výjezd).Dále cca 10km po hlavní. V obci Břehy rovně po hlavní silnici, asi uprostřed obce uvidíte po levé straně hřiště ATC Buňkov.

 

Cesta od nádraží ČD Přelouč: vyjdete z budovy nádraží, půjdete doprava, u modrého rohového domu doprava do podchodu,200m rovně, pak doprava přes most přes Labe, dále stále rovně po hlavní silnici, asi po 1km přijdete do obce Břehy,stále jděte po hlavní, asi uprostřed obce uvidíte u hlavní silnice vpravo hřiště ATC Břehy.(celá cesta trvá pěšky asi 35 minut).

 

Pokud budete mít pocit, že jste se ztratili, volejte 724 074 028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA - MISTROVSTVÍ KCHK 2012

MISTROVSTVÍ ČR

 

 

                                          IPO1         IPO3         ZM         ZMP1   ZMP2

 

SPECIÁL

                                          FPr1                 FPr2                 FPr3

 

                                          UPr1-P           SPr1-O              UPr3-P               SPr3-O

Zakroužkujte kategorii!

 

 

PSOVOD…………………………………………………………………… 

JMÉNO………………………………………………………………………                                                  

DATUM NAROZENÍ.....................................................................................

                                   (údaj pro identifikaci plátce startovného)

ADRESA…………………………………………………………………….

E-mail………………………………………………………………………..

TELEFON……………………………………………………………………

POBOČKA KCHK………………………………………………………….

 

PES/FENA

JMÉNO……………………………………………………………………….

CHOVATELSKÁ STANICE………………………………………………….

VELIKOSTNÍ RÁZ……………………………………………………………..

NAROZEN………………………………………………………………………

Č. ZÁPISU…………………………………………………………………………

Č. TETOVÁNÍ……………………………………………………………………….

Č. ČIPU………………………………………………………………………………

OTEC…………………………………………………………………………………..

MATKA……………………………………………………………………………….

VÝSTAVY ………………………………………………………………………….

BONITACE………………………………………………………………………..

RTG……………………………………………………………………………………..

SLOŽENÉ ZKOUŠKY…………………………………………………………………….

 

Potvrzuji správnost uvedených údajů. Souhlasím s jejich zveřejněním v katalogu a ve výsledcích akce.

 

 

 

v……………………………dne ………..                                  podpis………………………

 

 

 

 

 

PŘÍJEZD                              PÁTEK ODPOLEDNE                                SOBOTA